Antonie Holleman

9. Samen op weg zijn en leren van God

Door Antonie Holleman | 1 mei 2021

Wij zijn een gemeenschap die gaandeweg leert. Wij willen voortdurend leren uit de Bijbel en de traditie van de kerk en bidden dat wij mede door het onderlinge gesprek tot juiste inzichten komen.

Deel 8: Wij staan met lege handen en zijn afhankelijk van God

Door Antonie Holleman | 17 april 2021

In de evangeliën wordt de kerk (ecclesia) maar twee keer genoemd. Beide keren in Matteüs (16:18; 18:17). In de afscheidswoorden aan zijn discipelen geeft Jezus geen opdracht om een kerk te bouwen maar zegt hij: “Ga op weg en maak alle volken tot mijn discipelen” (Matteüs 28:19); “Jullie zullen mijn getuigen zijn … tot aan…

Deel 7: Wij geven de hoop nooit op

Door Antonie Holleman | 3 april 2021

Wij zijn een gemeenschap van hoop. Verandering en verbetering zijn vaak moeizaam en de processen duren lang. We houden vol omdat wij God verwachten. Hij kan onverwachte wendingen bewerken in de kleine en grote dingen van het leven. Verandering en vernieuwing zijn vaak moeizaam en de processen duren lang. Het Oude Testament vertelt over de…

Deel 6: Wij doen goed naar alle mensen

Door Antonie Holleman | 21 maart 2021

Wij zijn een gemeenschap die zich inzet voor het goede in de wereld, of het nu in de buurt is of op andere continenten. Wij willen mensen dienen, ongeacht afkomst, kleur, seksuele geaardheid, religie en status. Toen God Abraham uitkoos (Genesis 12:1-3) om met hem op te trekken en hem tot een groot volk te…

Deel 5: Wij voelen ons verbonden met anderen

Door Antonie Holleman | 7 maart 2021

Wij zijn een gemeenschap die zich verbonden voelt met mensen buiten de eigen gemeenschap. Wij maken deel uit van een groter geheel en leven mee met geloofsgenoten in andere gemeenschappen en andere delen van de wereld. De eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessaloniki getuigt van een warme band tussen Paulus en de…

Blijf in Mij zoals ik in jou blijf

Door Antonie Holleman | 27 februari 2021

Ik ben een denker en een doener. Ik kan uren op een stoel zitten met mijn neus in een boek, het liefst met allerlei andere boeken om me heen om dingen uit te zoeken, te doorgronden en te analyseren. Vervolgens wil ik met de kennis en inzichten ook iets doen, bijvoorbeeld het doorgeven aan anderen…

Deel 4: Wij zijn familie waarin ieder gelijk is

Door Antonie Holleman | 20 februari 2021

Wij zijn een familie waarin iedereen die in Jezus Christus gelooft erbij hoort en aan elkaar gelijk is. Er is geen meer of minder, geen hoger of lager. In deze familie van Christus vallen alle maatschappelijke verschillen weg. Als tiener vond ik het oubollig wanneer mensen elkaar in de kerk als “broeder” of “zuster” aanspraken.…

Deel 3: Altijd streven naar herstel van relaties

Door Antonie Holleman | 6 februari 2021

De kerk heeft helaas geen al te beste reputatie. Buitenkerkelijken associëren de kerk met machtsmisbruik en vinden veel kerkmensen schijnheilig. De vele kerkscheuringen uit het verleden en de mensen nu die teleurgesteld raken in de kerk helpen niet om dit beeld te ontkrachten. Het valt niet mee om kerk te zijn met een boodschap die…

Deel 2: Samen Gods liefde zichtbaar maken

Door Antonie Holleman | 23 januari 2021

Jezus vertelde eens een verhaal van iemand die voor een heel groot bedrag bij een geldverstrekker in het krijt stond (Matteüs 18:21-35). Toen dit bedrag van hem gevorderd werd, smeekte hij om meer tijd om het geleende geld terug te kunnen betalen. De man kreeg meer dan hij vroeg; het hele bedrag werd hem kwijtgescholden.…

Deel 1: Geraakt en veranderd door Gods genade en liefde

Door Antonie Holleman | 9 januari 2021

Wij zijn een gemeenschap die geraakt is door Gods genade en liefde zoals Jezus die heeft laten zien. Die liefde heeft ons leven veranderd en verandert ons nog steeds. Wij bidden voortdurend voor dit wonder en kunnen er over blijven zingen. De kerk is een gemeenschap van gelovigen. Vaak leggen we met deze omschrijving de…