Maand: maart 2021

Spreken met God

Door KvdN Beweegt | 29 maart 2021

Bidden is in gesprek gaan met God. Hem, als koning over ons leven, dingen vragen zoals: vergeving, leiding en genezing. We kunnen overal en altijd met God spreken. Maar als Hij onze gesprekspartner is, hoe goed kennen we Hem dan? En, wat zegt dat over de wederkerigheid in onze relatie? Wanneer we dagelijks of wekelijks…

Deel 6: Wij doen goed naar alle mensen

Door Antonie Holleman | 21 maart 2021

Wij zijn een gemeenschap die zich inzet voor het goede in de wereld, of het nu in de buurt is of op andere continenten. Wij willen mensen dienen, ongeacht afkomst, kleur, seksuele geaardheid, religie en status. Toen God Abraham uitkoos (Genesis 12:1-3) om met hem op te trekken en hem tot een groot volk te…

Vertrouwen op ‘Onze Vader’

Door Stephen Overduin | 20 maart 2021

Hier is een deel van het Onze Vader, vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling in Mattheüs 6:7-11: Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het…

Gebed leidt ons juist in deze tijd

Door KvdN Beweegt | 13 maart 2021

Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar komt mijn hulp?Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft. Psalm 121 Psalm 121 geeft een mooi beeld van onze Hemelse Vader als het gaat om het ondersteunen van ons, als zijn volgelingen, als zijn gemeente, juist in deze tijd.…

Deel 5: Wij voelen ons verbonden met anderen

Door Antonie Holleman | 7 maart 2021

Wij zijn een gemeenschap die zich verbonden voelt met mensen buiten de eigen gemeenschap. Wij maken deel uit van een groter geheel en leven mee met geloofsgenoten in andere gemeenschappen en andere delen van de wereld. De eerste brief van Paulus aan de gemeente van Thessaloniki getuigt van een warme band tussen Paulus en de…

Bidden, als intieme dialoog

Door KvdN Beweegt | 6 maart 2021

“Wat zich diep in je binnenste afspeelt verdient al je liefde.” Rainer Maria Rilke Zoals een kind leert spreken omdat de ouders tegen het kind praten, zo leren wij bidden omdat God tegen ons spreekt. Bidden is God antwoorden, hij is het gesprek met ons begonnen. Door Gods eigen woorden die hij tot ons hart…