Stephen Overduin

Intervisie Deel 1 – Gesprek over Leiderschap

Door Stephen Overduin | 11 juni 2022

Afgelopen voorjaar zijn we begonnen met intervisiebijeenkomsten voor predikanten en kerkelijk werkers in functie. In vier bijeenkomsten zijn we met 19 mensen bij elkaar geweest om te delen, verdiepen, verbinden en leren! Wat heb ik ervan genoten! De opzet is eenvoudig. Alle predikanten en kerkelijk werkers zijn verdeeld in vier verschillende groepen. Elke groep komt…

De invloed van een leider

Door Stephen Overduin | 15 mei 2021

Toen ik begon als predikant, maakte ik me geregeld zorgen of ik wel genoeg invloed uit zou kunnen oefenen op de gemeente. Ik voelde me hier onzeker over. Als nakomertje in een gezin van vier kinderen dacht ik dat ik thuis meer geleerd had over volgen, dan over leiden. Tenminste, dat dacht ik. Wat ik…

Vertrouwen op ‘Onze Vader’

Door Stephen Overduin | 20 maart 2021

Hier is een deel van het Onze Vader, vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling in Mattheüs 6:7-11: Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het…