20 maart 2021 | Stephen Overduin

Vertrouwen op ‘Onze Vader’

Hier is een deel van het Onze Vader, vanuit de Nieuwe Bijbelvertaling in Mattheüs 6:7-11:

Bij het bidden moeten jullie niet eindeloos voort prevelen zoals de heidenen, die denken dat ze door hun overvloed aan woorden verhoord zullen worden. Doe hen niet na! Jullie Vader weet immers wat jullie nodig hebben, nog vóór jullie het hem vragen. Bid daarom als volgt:

Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,
laat uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben.

Dit afgelopen jaar is ons dagelijks leven drastisch veranderd. Thuisschool, thuiswerken, zoomen, live-streamen, gesloten winkels, kerken en horeca. Dit alles is volstrekt normaal geworden. Gelukkig zien we er nu naar uit dat alles weer opengaat en we richting de zomer weer vooruit kunnen naar het ‘oude normaal.’ Maar we zijn er nog niet…

We weten niet zeker hoe het verder gaat in deze crisis, al hebben we goede hoop! We weten niet zeker hoe goed het vaccin zal werken op de langere termijn en hoe de economie eraan toe zal zijn, en we weten niet zeker hoe de kerk uit deze crisis zal komen.

Hoe moeten we in deze tijd bidden?

Jezus geeft ons richting. We hebben één belofte, en dat is dat God dagelijks voorziet: ‘Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben…’

We zoeken zoveel controle over ons leven, een voorraad van genade, eten, zekerheid en duidelijkheid. Maar die controle is een illusie, zekerheden van vandaag zijn onzekerheden van morgen. We hebben feitelijk niets werkelijk in de hand. We hebben alleen vandaag.

Kinga Bán zingt het zo mooi in het lied ‘Vandaag’:

Dit is vandaag, het is alles wat je hebt. Morgen komt later en gisteren is alweer weg.

Leef vandaag

In de bergrede (Mattheüs 6:34) zegt Jezus:

“Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen last.”

Over het algemeen, kunnen we redelijk goed aan, wat vandaag op ons pad komt. Waar we ons zorgen over maken, is de toekomst, allemaal rampscenario’s die zouden kunnen gebeuren. Daarom gaan we hamsteren, niet omdat we vandaag honger hebben of extra toiletpapier nodig hebben, maar omdat we bang zijn over een week, maand of jaar dat nodig te hebben!

Maar er zijn oneindig veel scenario’s denkbaar voor de toekomst, niemand kan deze echt voorspellen! Je zal wel moeten loslaten!

Met dit verzoek om ons dagelijks brood, herinnert Jezus ons eraan, dat we vandaag leven. En dus voor vandaag aan God mogen bidden voor ons brood, voor Zijn zorg, voor Zijn dagelijkse voorziening voor onze praktische noden. We hebben elke dag ook hele praktische fysieke dingen nodig, en we mogen daarvoor elke dag opnieuw op God vertrouwen.

Evangelie van tevredenheid

Brood wordt in de Bijbel op heel veel plekken genoemd. Sterker nog, na een eenvoudige zoekopdracht ontdekte ik dat er vaker over brood wordt gesproken in de Bijbel, dan over geld, genade of heiliging!

Brood staat voor de absolute basis van het leven. Het is voedzaam, eenvoudig, praktisch. Het staat ook symbool voor onze basisnoden die we allemaal hebben. Onderdak, voeding, kleding. Je hebt luxe brood, maar het blijft brood. Kaviaar of Champagne zal het nooit worden!

Het Onze Vader bidden, leert ons dus ook om tevreden te zijn, met wat we hebben. Hij weet toch wat we nodig hebben. En als we de basis hebben, dan is het genoeg! Het evangelie van tevredenheid!

Een kerklid uit Rotterdam schreef hierover:

“Tevreden zijn is in vrede zijn met wie je bent, wat je doet en wat je hebt. … Het heeft niets te maken we hoe arm of hoe rijk we zijn. Hoe gezond of ongezond we zijn. Hoe bekend of onbekend we zijn. … als christenen geloven we dat tevredenheid een gevolg is van het volle leven. Het volle leven dat Jezus aan ons belooft en dat alleen te vinden is in een relatie met Hem. … Het is door Jezus dat zelfs onder de moeilijkste omstandigheden het mogelijk is om met Paulus te zeggen “Uw genade is mij genoeg”. Het is alleen met Jezus dat wij, in wat voor omstandigheden dan ook, Zijn vrede “die alle verstand te boven gaan” kunnen ervaren.

Tevreden zijn is een gevolg van een diep besef dat God van ons houdt en dat er niets is dat ons van Gods liefde kan scheiden.”

Er is meer dan brood alleen

Dit gebed herinnert ons eraan, dat alles wat we hebben tijdelijk is. Brood is tijdelijk. Bezit komt, bezit gaat. Gezondheid is altijd tijdelijk. Geniet ervan als je het hebt! Elke dag is er één! Wees tevreden met wat je hebt, nu je het hebt. Maar als je geluk afhankelijk wordt van het tijdelijke, zal Gods vrede nooit in je zijn.

Het volk Israël moest dit leren in 40 jaar in de woestijn. Vertrouwen, afhankelijk zijn van God, niet van brood of ander bezit of kracht. Toen Jezus 40 dagen in de woestijn vastte en bad, kreeg ook hij honger. Daar stelde de duivel hem op de proef:

‘Als u de Zoon van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’ Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven: “De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord dat klinkt uit de mond van God.”’
(Mattheüs 4:3 & 4)

Brood is belangrijk, maar er is meer dan brood alleen. Er is meer dan het tijdelijke, het dagelijkse. Dat is de Eeuwigheid die in God is. Brood is tijdelijk, maar God is altijd. Zijn naam is ‘Ik ben’, Hij is Yahweh, diegene die was, is en zal zijn. Hij is de Aanwezige, toen, nu en in de toekomst. De Alpha en de Omega.

Kinga Bán zegt het als volgt in het lied ‘Vandaag’:

En niets is moeilijker dan laten gaan. De toekomst, het verleden.
Maar je bent al hier, je kunt het aan. Gedragen door de Ene.

… De Aanwezige verlaat je niet…

Ons dagelijks brood is belangrijk, daar mogen we om bidden. Maar het mag nooit aanbeden worden. Het is dagelijks

God is Eeuwig. Ons brood, geld, bezit, gezondheid of menselijke macht zijn tijdelijk. Plaats je vertrouwen daarom in Hem, die eeuwig is. Dan zal de vrede van Christus in je zijn. In ziekte & gezondheid, in armoede en rijkdom, in vreugde en verdriet: Zijn genade is ons genoeg!

Amen.

Ds Stephen Overduin
Kerk van de Nazarener Rotterdam

Stephen Overduin

Geef een reactie