13 maart 2021 | KvdN Beweegt

Gebed leidt ons juist in deze tijd

Ik sla mijn ogen op naar de bergen van waar komt mijn hulp?
Mijn hulp komt van de Heer die de hemel en aarde gemaakt heeft.

Psalm 121

Psalm 121 geeft een mooi beeld van onze Hemelse Vader als het gaat om het ondersteunen van ons, als zijn volgelingen, als zijn gemeente, juist in deze tijd.

In de tijd van de Psalmist reisden pelgrims drie keer per jaar vanuit het hele land naar het heiligdom in Jeruzalem. Het was een reis die ongewis was. De pelgrim wist niet wat hij op zijn reis allemaal op zijn pad zou krijgen en hoe hij daar het beste mee om moest gaan. Berucht waren de rovers die op een onverhoeds moment de pelgrim konden beroven. De pelgrim kon worden aangevallen door wilde dieren. Het weer zou hem parten kunnen spelen en ook een ongeluk op de primitieve bergwegen was een serieus risico om rekening mee te houden. Al deze omstandigheden waren niet of nauwelijks voorspelbaar. De uitkomst voor al deze mogelijke problemen was echter wel dezelfde. De hulp die de pelgrim nodig had, zou van de Heer komen. Onze God die de hemel en aarde gemaakt heeft! Vandaag de dag is dat principe niet veranderd.

Biddende kerk

De afgelopen jaren heeft het gebedswerk binnen onze gemeente een steeds grotere plaats mogen innemen. Natuurlijk is de kern van gebed dat we (alleen of met elkaar) Gods nabijheid zoeken. Dat tijd nemen met Hem en dat we Hem loven, dat wij Hem danken, dat we vergeving vragen en bidden voor de mensen en situaties om ons heen en voor onszelf. Gebed kan daarnaast ook daadwerkelijk een groot en zichtbaar verschil maken in het gemeente zijn. De afgelopen jaren hebben we ons laten inspireren door verschillende krachtige getuigenissen uit deze tijd.

Het boek ‘frisse wind nieuw vuur’ van voorganger Jim Cymbala was één van deze getuigenissen. Cymbala beschrijft hoe hij als jonge voorganger in een hopeloze situatie belande en zijn gemeente nog maar bestond uit zo’n 20 gemeenteleden. Het was eigenlijk meer overleven dan opbouwen en hij heeft in die begintijd vaak gedacht, laten we er maar mee stoppen… Het kantelpunt ontstond op het moment dat zij alle menselijke pogingen om te overleven los lieten en begonnen om hun hulp van de Heer te verwachten. De wekelijkse bidstond werd het hoogtepunt van de week. In 25 jaar tijd groeide de gemeente uit tot een bloeiende gemeenschap met meer dan 6000 leden! Onvoorstelbaar wat een cultuur van gebed voor ommekeer kan brengen.

Het heeft ons mede geïnspireerd om binnen onze gemeente gebed als de belangrijkste actie die wij als mens kunnen ondernemen te zien. We bidden al vele jaren op verschillende momenten en op verschillende manieren vanuit een groot verlangen om Gods Geest krachtig werkzaam te zien in onze gemeente. Dit heeft de afgelopen jaren duidelijk al veel bijzondere effecten gehad, maar is misschien wel het meest zichtbaar geweest in de afgelopen twee jaar tijdens de renovatie van ons kerkgebouw en natuurlijk afgelopen jaar tijdens de crisis waar wij ons met elkaar in bevinden. Net als de pelgrim die op reis ging op een weg die voor hem onvoorspelbaar was, zijn wij de afgelopen 2 jaar op reis gegaan op een weg waarvan de reis onvoorspelbaar en vol hobbels was.

De renovatie en de crisis

Niet alleen was ons kerkgebouw aan een modernisering van de binnenzijde toe, ook al het gepraat en gestem tijdens informatie avonden en jaarvergaderingen over de renovatie heeft veel tijd en energie gekost. Het was nu echt tijd om aan de slag te gaan, zodat we ons daarna weer met frisse energie konden richten op de volgende fase. Hoewel een renovatie vooral iets lijkt van goede plannen, voldoende geld en een goede uitvoering, hebben we ervoor gekozen om ook dit proces biddend te plannen en uit te voeren. De gebedsavonden gingen door tussen het puin en de bouwmaterialen. We hebben opgeroepen om niet alleen mee te helpen bouwen in fysieke zin, maar juist ook in geestelijke zin, door te blijven bidden! Het resultaat was prachtig, maar hoe weet je dan of het bidden daadwerkelijke verschil heeft gemaakt?

Een paar maanden na de officiële opening van de zaal was daar de volgende uitdaging. De coronacrisis. Van de één op andere dag konden we geen diensten meer houden en was het ongewis hoe we verder konden. En dan worden de gebedsverhoringen van de renovatie ineens zichtbaar! Het voorstel van de binnenhuisarchitect om de kerkzaal en de overloop samen te voegen (wat van ons geen wens aan de voorkant was) zorgde ineens voor een kerkzaal waar coronaproof zo’n 15 tot 20 meer plaats konden nemen dan anders het geval zou zijn. De luchtverversingsinstallatie was met het oog op de toekomst van een zwaardere kwaliteit dan noodzakelijk zodat in de toekomst ook de koude en warmte voorziening op deze manier kon plaatsvinden. Het zorgde hierdoor voor een extreem goede luchtverversing in de kerkzaal! De stoelen zouden eigenlijk niet worden vervangen, maar door een gerichte actie, was er in 3 weken genoeg geld om deze toch te vervangen waardoor de zaal vele malen flexibeler was in te richten. Zo maar 3 belangrijke keuzes die we biddend hebben gemaakt en die achteraf van onschatbare waarde bleken te zijn! Het waren de zegeningen die we pas maanden nadat de verbouwing was afgerond zichtbaar zagen worden.

Tijdens de crisis zelf zijn we ons steeds bewust geweest van het grote belang om te blijven bidden. Om onze hulp uitsluitend en alleen van onze Hemelse Vader te verwachten. In al die vele keuzes die we afgelopen jaar moesten maken, hebben we steeds voor ogen gehouden dat onze Schepper het beste zou weten wat goed voor ons zou zijn. Alleen daardoor zien we nog steeds dat de gemeente verbonden is gebleven. Dat 90% van de leden en bezoekers de diensten blijft bezoeken. Dat de kinderen hunkerden om elkaar 2 weken geleden weer te ontmoeten. Iedereen kijkt weer uit naar de tijd dat die ontmoeting weer frequenter mag plaatsvinden. We tellen ondanks alle omstandigheden vooral heel veel zegeningen!

Niet meer zonder

Het heeft onze gemeente gebracht dat we niet meer zonder deze prominente plaats van het gebed zouden willen functioneren. Een cultuur van gebed is geen optie of een mogelijkheid, maar een noodzaak om die gemeenschap te vormen die God voor ogen heeft!

Daniel Koper voorganger
Kerk van de Nazarener Haarlem

KvdN Beweegt

Geef een reactie